Vilse i bonusfamiljen

Vad händer när känslorna i bonusfamiljen blir övermäktiga? För tolv år sedan gick Stina Pettersson

nyförälskad in i bonusfamiljen. Framför sig såg hon lycka och nya möjligheter. Förväntningar som

snart krockade rejält med verkligheten när hon insåg att hennes lycka var andra personers olycka.

Känslor av utanförskap, ensamhet, skuld och skam växte sig allt starkare.

Trots Stinas yrkeserfarenhet som samtalsterapeut och tjugo års arbete inom socialt arbete var hon helt

oförberedd på känslorna som rev och slet i kroppen. Missförstånd och konflikter blev en del av vardagen

och i bonusfamiljen blev hon en person som hon inte tyckte om att vara. Tyst och tillbakadragen, tvär och

sammanbiten.

Jag gömmer mig bakom solglasögonen och boken för att ingen ska se tårarna som rinner ner för mina

kinder. När Thomas kommer upp ur vattnet upptäcker han att jag är ledsen frågar varför jag gråter. Jag

berättar att jag aldrig har känt mig så ensam som jag gör på den här stranden i Thailand. Då blir han arg.

Han tycker att jag är orättvis. ”Det är väl bara att gå ner till oss och bada”, säger han. Och det har han rätt i

på sätt och vis, men det är inte bara. Inte just då.

Idag driver Stina Familjeträdet tillsammans med sin man Thomas. De insåg att livet i bonusfamiljen och

livet i kärnfamiljen är som att leva på två olika planeter. Sedan fyra år tillbaka erbjuder de Sveriges enda

föräldrastödsprogram för bonusfamiljer, grundat i USA men anpassat till svenska förhållanden. Nu är Stina

aktuell med boken Gå vilse och hitta hem – i bonusfamiljen. En utlämnande och modig biografi med

inslag av professionella tankar.

Boken är för dig som upplever svartsjuka, ensamhet eller utanförskap. Till dig som känner dig som en gäst

i ditt eget hem och som inte lyckas få din partner att förstå allt det där som du tänker och känner. Kanske

har du fått höra, ”du visste vad du gav dig in på”. Jag vill att du ska känna att jag är med dig.

Publicerad av Kids&Family