De är experter på att tolka nyföddas språk

Nyfödda och för tidigt födda barn kommunicerar sina behov och upplevelser med kroppsspråk och beteenden. För att kunna förstå nyföddas behov av individuellt anpassad omvårdnad och vårdande miljöer, behöver vi lära oss att tolka nyföddas språk. Det vill säga barns beteenden och signaler. Vi behöver förstå beteenden utifrån […]

Föda för tidigt – En bok för nyblivna prematurföräldrar

Föda för tidig , är en föräldrabok riktad till dem som blivit eller ska bli föräldrar långt innan beräknat förlossningsdatum. Boken är skriven av barnmorskan och neonatalsjuksköterskan Milla Belkacem, som arbetat med neonatalvård i över tio år. I boken delar Milla med sig av fakta, information, konkreta råd […]

Tankar om att vara tvilling

Här följer roliga dialoger från tvillingarna Donald & Calle (4,5år), ord från deras egna munnar och tankar om att vara tvilling: Tvillingarna Donald och Calle, var tillsammans med sin mamma i mataffären när Calle ser en tjock, stadig farbror:– Mamma! Har han en bebis i magen?– Nää, säger […]

Ofrivillig barnlöshet, IVF och barn som föds för tidigt.

Lilla Scilla känguru är en barnbok som tar upp ämnen som sällan skildras i barnlitteraturen: ofrivillig barnlöshet, IVF och barn som föds för tidigt. Boken vill ge hopp till både barn och föräldrar. Omkring 7 000 barn i Sverige föds varje år för tidigt. Tre procent av alla […]

Vart vänder man sig för att donera bröstmjölk?

Vem kan donera bröstmjölk och vart vänder man sig? Alla nyblivna mammor som har ett överskott av bröstmjölk är välkomna att höra av sig till sin lokala Modersmjölkcentral för att donera bröstmjölk. Varje droppe mjölk är värdefull. Man kan donera bröstmjölk i tre månader efter sin egen förlossning […]

Världsfriska barn

I Sverige föds friska barn! Knappt något land i världen kan mäta sig med Sverige. Här har vi låg spädbarnsdödlighet och få barn som föds för tidigt. Att svenska barn går en trygg framtid till mötes beror inte bara på bra vård i samband med förlossningen. Friska och […]