Grattis till Farsdag, 13 November

Söndag den 13 november 2022. Fars dag har firats i Sverige sedan 1931. Inte förrän på 1970-talet – ungefär samtidigt som papporna gavs möjlighet att ta ut föräldraledighet i vårt land och begreppet velourpappa myntades – tog firandet fart.

Farsdagsfirandet sker i första hand privat inom familjen och tar sig liknande former som Mors dag, med farsdagskort, presenter och farsdagsluncher. Dagen uppmärksammas också på många håll med konserter och andra evenemang. Dagen är en officiell flaggdag i Finland. I Sverige är Fars dag inte allmän flaggdag, men flaggning är vanligt förekommande.

Publicerad av Kids&Family