6 av 10 kvinnor drabbas av urinläckage

-många obekväma att söka hjälp

De flesta kvinnor har någon gång upplevt urinläckage, men trots att det är vanligt är många

fortfarande obekväma att prata om problemet. Det visar en ny Kantar Public-undersökning*

Problem med bäckenbottenhälsan är vanligare än många tror och så kallad

ansträngningsinkontinens, att det läcker urin när man anstränger sig, drabbar många. Enligt

undersökningen har sex av tio kvinnor upplevt urinläckage, 36 procent av de som uppgett att

de har upplevt urinläckage, undviker aktiviteter som innebär hopp och ytterligare en tredjedel

undviker att hosta eller nysa. Var fjärde kvinna upplever någon form av begränsning vid

löpning och träning.

Trots att det är vanligt med urinläckage bland kvinnor i alla åldrar visar undersökningen att av

de som upplevt problem är endast 54 procent är bekväma att prata med en barnmorska eller

läkare om besvären. 44 procent säger att de vänder sig till en nära vän, 39 procent pratar

med sin partner och 17 procent väljer att inte prata med någon alls.

– Det är oerhört viktigt att den här typen av hälsoproblem tas på allvar och det inte är så

tabubelagt. Kvinnor måste få känna sig trygga i att prata om sina besvär för att få rätt hjälp

och rådgivning.

Bäckenbottenträning är ett enkelt sätt att stärka sin muskulatur men det är viktigt att göra

träningen rolig för att motivera kvinnor till att träna sin bäckenbottenmuskulatur på ett korrekt

sätt, säger Tania Boler, grundare av Elvie.

Regelbunden träning av bäckenbottenmuskulaturen kan underlätta problemen och leda till

bättre kontroll på blåsan, snabbare återhämtning efter förlossning och bättre sex. Elvie står

bakom Elvie Trainer, en högteknologisk kniptränare för bäckenbotten, särskilt framtagen för

att motivera och uppmuntra kvinnor till att stärka och träna sin bäckenbottenmuskulatur. Med

hjälp av den tillhörande appen guidas användaren igenom ett roligt 5-minuterspass, som vid

regelbunden träning ger ett positivt resultat på bara fyra veckor.

Den globala hälsokampanjen World Continence Week infaller mellan 20 och 26 juni

2026 för att öka kunskapen om inkontinens och uppmuntra de som upplever

problem att söka hjälp.

Siffror från undersökningen

Vanligaste bäckenbottenproblemen**

– Urinläckage, 62 procent

– Undviker att hoppa, 36 procent

– Undviker hostningar/nysningar, 32 procent

– Begränsning vid träning/löpning, 25 procent

– Svag magmuskulatur, 21 procent

– Ont i ryggen, 21 procent

Bekväm att prata med om bäckenbottenproblem

– Barnmorska/läkare, 54 procent

– Nära vänner, 44 procent

– Partner, 39 procent

– Mamma, 24 procent

– Syster, 24 procent

Om undersökningen

*Undersökning bland kvinnor 25–65 år genomförd av Kantar Public i Sifo-panelen, under

perioden 27 februari – 5 mars 2023, 1000 svarande.

Av de som upplevt problem med bäckenbotten/urinläckage

Publicerad av Kids&Family