Preglife förklarar: fosterdiagnostik, KUB och NIPT.

I samarbete med Preglife

Du som är gravid har säkert hört talas om fosterdiagnostik och termer som KUB och NIPT har
förmodligen dykt upp. I preglife-appen hittar du ingående artiklar om de olika formerna av
fosterdiagnostik som förekommer inom svensk vård. Nedan har vi tagit fram ett utdrag av
den typen av objektiva, forskningsbaserade och informativa artiklar vi erbjuder i
Preglife-appen.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är olika typer av undersökningar som kan göras under olika delar av
graviditeten. Det syftar till att ta reda på om barnet är friskt och om graviditeten fortlöper
som den ska. När man väntar barn är det ofta många funderingar som dyker upp när det
kommer till fosterdiagnostik. Bra att veta är att all fosterdiagnostik är frivillig, men det ser lite
olika ut på olika platser vad som erbjuds.


Anledningarna till att göra fosterdiagnostik skiljer sig mycket. Det kan vara så att någon av
föräldrarna bär på en ärftlig sjukdom, det kan vara tidigare erfarenheter eller en generell oro
och önskan att veta.

Till att börja med, ställ er frågan varför ni gör fosterdiagnostik och hur tankarna kan gå kring vad ni ska göra med svaret. Att förbereda sig på olika scenarier kan hjälpa, även om det kan vara svårt att förutse hur man kan känna. Om ni skulle hamna i en situation där ni behöver göra utökad diagnostik kommer ni inte att vara ensamma utan ha ett team av läkare och barnmorskor som svarar på frågor och guidar er. Kom ihåg att majoriteten
av all fosterdiagnostik som görs ger normala svar.


Icke-invasiv fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är olika typer av undersökningar som kan göras under olika delar av
graviditeten. Det syftar till att ta reda på om barnet är friskt och om graviditeten fortlöper som den ska.

Icke-invasiv fosterdiagnostik är den sortens undersökningar du gör som innebär
att det inte finns någon risk för missfall då de inte påverkar graviditeten på något sätt.
Nedan förklarar vi de olika icke-invasiva undersökningarna mer utförligt:

KUB test


KUB står för kombinerat ultraljud och biokemisk analys. Detta är en undersökning som sker i
tre delar. I 10 fulla graviditetsveckor (tidigast 9+6) tar du som väntar barn blodprover. Där
tittar man på graviditetshormoner och enzymer från moderkakan. I 12 fulla veckor (11+6) gör
du sedan ett ultraljud och får svara på några livsstilsfrågor. Dessa frågor handlar till exempel
om vikt, längd och typ av graviditet.


De här tre parametrarna; blodprover, ultraljud samt svar på frågorna läggs in i ett
statistikprogram som räknar ut sannolikheten för tre olika typer av
kromosomavvikelser. Trisomi 13, 18 och 21. Du får svaret direkt efter
ultraljudsundersökningen förutsatt att du tagit blodprover innan. Blodproverna tas som
tidigast från och med vecka 10, men minst några dagar innan så att de är klara vid
ultraljudsundersökningen. Du kommer alltså inte att få ett direkt svar huruvida barnet bär på
någon av dessa kromosomavvikelser, utan en sannolikhetssiffra som talar om hur stor risk
det är att barnet bär dem. Vi förhöjd risk rekommenderas det att du gör ett NIPT som
uppföljning för att få ett säkert svar.

NIPT test

NIPT står för non invasiv pre natal test. Testet är ett vanligt blodprov från den blivande
mamman där man isolerar barnets DNA från mammans blod. Detta kan man göra från
graviditetsvecka 10 men görs med störst säkerhet från och med graviditetsvecka 12. I
samband med NIPT görs även ett ultraljud för att säkerställa graviditetslängd och om det är
flerbörd, alltså fler än ett barn. Från barnets DNA kartläggs kromosompar 13, 18 och 21 för
att se avvikelser på dessa. Man kan även se könskromosomer vid det här testet. Så genom
detta kan du få reda på barnets kön, men det är såklart frivilligt.


Provet tar cirka 7–10 dagar att analysera och får du ett svar som visar att allt är normalt
på NIPT kan du lita på att det är säkert och känna dig trygg med att det stämmer. Får du
däremot ett avvikande svar är felmarginalen större och då krävs invasiv fosterdiagnostik för
att få ett säkert svar

RUL – Rutinultraljud


RUL – eller rutinultraljud – är en ultraljudsundersökning som görs mellan graviditetsvecka
18–20. Den här undersökningen syftar till att se hur många foster du bär på och vilken
placering moderkakan har. I vissa fall dateras även graviditeten om det inte gjorts innan, men
det är framförallt en genomgång av barnets fysiologi som sker, alltså att man går igenom
barnets anatomi och ser på organ så noggrant man kan.

Invasiv fosterdiagnostik

Invasiv fosterdiagnostik är den sortens undersökningar som är förenad med en missfallsrisk
på cirka 0,5 %, detta eftersom man tar prover från moderkakan eller fostervattnet. Men det
är med invasiv diagnostik som du kan få ett säkert svar om det vid en icke-invasiv
undersökning inte ger det.


I Preglife-appen förklarar vi de olika invasiva undersökningarna mer utförligt – som
moderkaksprov och fostervattenprov. Där hittar du även mängder av andra spännande
artiklar om graviditet, födsel, postpartum samt barnets utveckling under första två åren.
Ladda ned Preglife-appen gratis idag!

Preglife Ultraljud

Publicerad av Kids&Family