Vi valde att bli familjehem

Det behövs fler fantastiska människor som vill bli familjehem, och kontaktfamiljer. Behovet är stort och många barn och ungdomar väntar på att få komma till en trygg familj där det finns massor med värme, kärlek och tålamod, under en kortare eller längre period. Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem

Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

Vem kan starta familjehem?

För att bli uppdragstagare behöver du vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, ha gott om tid, utrymme och tålamod och att du kan tänka dig att samarbeta med t.ex. socialtjänsten och biologföräldrar. Du får också gärna ha tidigare erfarenhet av barn och/eller ungdomar.

Barn har olika behov, därför behövs olika familjer

Du kan vara ensamstående, i parrelation, med eller utan barn, bo i en lägenhet i stan eller i ett hus på landet.

Familjehem tar emot barn som behöver bo i en annan familj en längre tid. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt.

Jourhem tar emot barn och unga som ofta behöver placeras akut av olika anledningar, de stannar oftast en kortare tid. Under placeringen så utreder socialtjänsten vad som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.

Kontaktfamilj  tar emot ett barn under t.ex. en eller två helger i månaden. Kontaktfamiljens uppdrag handlar om att erbjuda en trygg miljö och att på olika sätt vara ett stöd för barnet utifrån vad barnet behöver. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och bara finnas till och att inkludera barnet i det vanliga familjelivet.

Kontaktperson är ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller bara sitta och prata. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer. Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem, Familjehem

Vi valde livet som familjehem

Att vårt liv skulle se ut som det gör idag, hade vi aldrig kunnat föreställa oss när vi ringde den första kommunen, den där hösten för flera år sedan och talade om att vi funderade på att bli familjehem. Men vi ångrar inte vårt beslut, att vara familjehem är en del av vårt liv. Även om det bitvis är tungt så får man tillbaka så mycket från barnen och det är fantastiskt att se vilka framsteg ett barn kan göra i en trygg miljö. Familjehem, Familjehem, Familjehem , Familjehem, Familjehem Familjehem, Familjehem

Barn som placeras har alltid en ryggsäck med sig.

Beroende på vad barnet upplevt tidigare i livet, så kan den ibland vara tung. Det är viktigt att man har pratat mycket om vad det kan innebära att bli fler i familjen innan man blir till exempel familjehem. Som familjehemsförälder har man det lilla extra tålamodet och ett engagemang utöver det vanliga. I mångt och mycket så fungerar man som en vanlig förälder. Man delar dock föräldraskapet med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten, så det är viktigt att man är öppen för att samarbeta för att det ska bli en så bra tid som möjligt för barnet i familjen. Familjehem, Familjehem, Familjehem , Familjehem, Familjehem

Vill du veta mer?

Mer information om uppdragen och vilka krav som finns, hittar du på familjehemmet.se. Här finns även intressanta artiklar inom bland annat familjehemsvård. Välkommen!

Text: Anne Aronsson
Publicerad av Kids&Family