Få hjälp att hantera en separation

Vartannat äktenskap slutar idag i skilsmässa och statistiken är ännu högre för sambopar. Att avsluta en relation kan ske smärtfritt, men ibland innebär en separation konflikter, sårade känslor och att barn hamnar i kläm. Många tänker att de ska hantera situationen själva, men det finns hjälp att få som kan göra processen lättare för alla inblandade.

En separation är en omvälvande händelse för hela familjen, som förändras i sin grund och det som tidigare var en självklarhet är inte det längre. Olika känslor blandas med praktiska frågor, hur gör vi med barnen, boendet och hur ska jag hantera det här?

— De flesta är överens om att när vi till exempel ska ta körkort, ska ta jaktlicens eller ta skepparexamen behöver vi gå en utbildning. På samma sätt kan det finnas en mening med att hämta kunskap och ta hjälp för att känna sig tryggare och säkrare i den omställning som en separation kan innebära. Vi har en grundläggande tanke om att människans välmående och förmåga att klara av svåra situationer ökar om man upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, säger familjerådgivaren Marika Ekroth.

När man som förälder blir medveten om vilka svårigheter en separation kan innebära är det lättare att agera på ett sätt som gör att barnen känner sig trygga, förstådda och värdefulla. Genom att vara förutseende och kunna se för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt kan du underlätta processen för såväl barnen som för dig som förälder.

— Vi skrev boken Föräldraguide vid separation för vi själva saknade en sådan guide i vårt arbete. Boken ger råd om både de praktiska och känslomässiga utmaningarna som separationer medför, och bygger på våra egna erfarenheter av arbete med familjerådgivning, samarbetssamtal och gruppverksamhet för barn och föräldrar efter separation. Det var även viktigt för oss att den skulle vara förankrad i både svensk och internationell forskning, säger Liselotte Mässing.

Liselotte Mässing och Marika Ekroth är båda socionomer, legitimerade psykoterapeuter och auktoriserade familjerådgivare. De har under många år arbetat med samtal och stöd till barn och föräldrar som genomgått eller genomgår en separation.

Publicerad av Kids&Family