112 – Om olyckan är framme

Helst av allt vill vi aldrig behöva ringa 112. Men om olyckan är framme kan det vara bra att veta hur samtalet kommer att gå till och hur fallet prioriteras. Här sammanfattar vi hur du bör agera och vart du kan vända dig för att få rätt hjälp. 

112

112 ska du ringa i en nödsituation när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Via 112 kan du få hjälp både av ambulans, akutläkarbil eller ambulanshelikopter. Även polis och brandbil i de fall det behövs.

Vad händer när man ringer?

SOS Alarm svarar och ställer frågor. Det är viktigt att du är tydlig och berättar vad som hänt för att de ska kunna avgöra vilken hjälp som behövs och hur allvarlig situationen är. Var tydlig med var du befinner dig.  

Vad har hänt? 

Var behövs hjälpen? 

Vem är du som ringer? 

Vilket telefonnummer ringer du från? 

Ambulans på väg

Ring inte andra samtal när du väntar på ambulansen. SOS Alarm kan behöva nå dig på telefon.  

Följ instruktioner som du får av SOS Alarm. 

Om det finns fler människor på plats, se till att någon möter ambulansen för att visa vägen. 

Öppna dörrar för att göra vägen fri.  

Ge ambulanspersonalen en bild av vad som hänt så att de kan göra en korrekt bedömning, ge god vård och påbörja behandling.  

I ambulansen

Vid behov av snabbt omhändertagande på sjukhuset förvarnar ambulanspersonalen akutmottagningen när de är på väg till sjukhuset. Sjukhuspersonal möter upp ambulansen när den kommer.  

Vad är ett akut tillstånd?

Så här prioriteras fallen hos SOS Alarm. 

De fyra olika prioriteringsgraderna:  

Prio 1: Akut livshotande symtom eller olycksfall. 

Högsta prioritet där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom.  

Prio 2: Akut men ej livshotande symtom. 

Uppdrag med hög prioritet där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.  

Prio 3: Övriga ambulansuppdrag. 

Prioriterat uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinskt utbildad personal där rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patientens tillstånd. 

Prio 4: Sjuktransport/sjukresor. 

Sjuktransport av patient från hämtplats till destination. Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinskt utbildad personal under transporten.  

Sjuk men inte akut

Du kan alltid ringa Vårdguiden på telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.  

Källa: 1177.se samt sosalarm.se 

Publicerad av Kids&Family