De är experter på att tolka nyföddas språk

Nyfödda och för tidigt födda barn kommunicerar sina behov och upplevelser med kroppsspråk och beteenden. För att kunna förstå nyföddas behov av individuellt anpassad omvårdnad och vårdande miljöer, behöver vi lära oss att tolka nyföddas språk. Det vill säga barns beteenden och signaler. Vi behöver förstå beteenden utifrån olika mognad, påverkan från barnets tillstånd som sjukdomar och svårigheter och utifrån den miljö som finns runtomkring barnet.tolka nyföddas språk, tolka nyföddas språk

Olga Bebenek är specialistsjuksköterskan som examinerats till NIDCAP-observatör och Stina Klemming, neonatolog, som efter särskild specialisering inom NIDCAP nu nått kvalifikationer som certifierad NIDCAP-tränare efter handledning av Senior NIDCAP Master Trainer Agneta Kleberg. tolka nyföddas språk , tolka nyföddas språk

NIDCAP står för Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program och är ett vårdprogram för individuellt utvecklingsstödjande barn- och familjecentrerad neonatalvård. Programmet grundades 1984 på Harvard i Boston efter mer än 10 års arbete. Programmet har således femtio års samlad erfarenhet och forskning i att observera nyfödda barn.

Neonatalens personal utbildas att tolka nyföddas språk

De som utbildas inom NIDCAP tränas i och förfinar sin förståelse och tolkning av det nyfödda och för tidigt födda barnets rörelser, ansiktsuttryck med sömn- vakenhet och förmåga till interaktion, fysiologiska grundläggande kroppsfunktioner och barnet egna förmågor till självreglering.

Forskning och erfarenhet genom NIDCAP har visat att för tidigt födda barns hjärnutveckling är beroende av att deras välbefinnande och behov av trygghet och kärlek blir tillfredsställda under tiden på sjukhus. Barnets föräldrar ses som de viktigaste personerna för att stödja barnet, erbjuda trygghet och positiva, för barnet förväntade stimuli och kärlek.

Denna avancerade och subtila kunskap förs vidare till nya generationer vårdpersonal genom certifieringen till NIDCAP-observatör. Utbildningen tar cirka två år och under tiden genomförs ett stort antal strukturerade och fördjupade observationer under handledning av en NIDCAP-tränare. I sin slutuppgift följer eleven ett enskilt mycket för tidigt fött barns utveckling över tid – från de första dygnen fram till utskrivningen från sjukhuset. Detta för att se barnets mognande förmågor och att tränas i att stödja en familj kring vården av det lilla barnet till efter hemgång från sjukhuset.

Genom sin gedigna erfarenhet av att tolka barnets språk, kan de förmedla det enskilda barnets behov till omvärlden så att vård och miljö kan anpassas individuellt för bästa möjliga utveckling. Utifrån barnets reaktioner på omgivning och behandlingsmoment kan NIDCAP-observatören skräddarsy rekommendationer för barnets omvårdnad och handleder både personal och föräldrar. tolka nyföddas språk, pråk

Läs mer om NIDCAP på Karolinska


Text: Annaklara Martin-Löf, Kommunikatrör, Karolinska
Granskare: Kajsa Bohlin Blennow, Sektionschef Karolinkska Huddinge
Publicerad av Kids&Family