Föda för tidigt – En bok för nyblivna prematurföräldrar

Föda för tidig , är en föräldrabok riktad till dem som blivit eller ska bli föräldrar långt innan beräknat förlossningsdatum. Boken är skriven av barnmorskan och neonatalsjuksköterskan Milla Belkacem, som arbetat med neonatalvård i över tio år. I boken delar Milla med sig av fakta, information, konkreta råd och berättelser från föräldrar som gått igenom resan som det innebär att bli förälder till ett för tidigt fött barn.

Föda för tidigt

Att bli förälder alldeles för tidigt medför ofta stark oro och smärtsamma tankar. De nyblivna mammor har gått miste om delar av sin graviditet och kanske inte alls kände sig redo ännu. Många lägger skulden på sig själva och undrar vad de kunnat gjort annorlunda. Att få ett barn alldeles för tidigt är för många ett trauma de bär med sig långt efter att de lämnat sjukhuset.

”Anledningen till att denna bok kom till, är förhoppningen om att kunna finns där för dig, för att stötta och trösta oavsett tid på dygnet. Du är inte ensam även om det kan kännas så.”

Möt andra prematurföräldrar

I den här boken finns berättelser skriva av föräldrar som Milla stött på i sitt yrke som neonatalsjuksköterska, faktabaserad information och konkreta råd för den som har eller kommer att behöva föda för tidigt.

Vad innebär neonatalvård?

Neonatalen är en avdelning för nyfödda barn vars vårdbehov är större än vad BB kan erbjuda. Men förutom det lilla barnet finns här även nyblivna föräldrar, föräldrar i chock och många gånger i sorg, vars mående ofta hamnar i skuggan av barnets behov av vård. Som förälder ställer man ofta sitt eget mående åt sidan.

Boken inleds med en kort förklaring till varför en för tidig förlossning startar och vad neonatalvård kan innebära. Vilka utmaningar man ställs inför som nyblivna prematurföräldrar, där alla känslor ställs på sin yttersta spets. Plötsligt blev ingenting som man tänkt sig.

Men allt är inte bara komplicerat och svårt på neonatalen. Trots att många av barnen haft en tuff start kommer de flesta hem välmående. 

I boken får ni också möta en kurator och en hemsjukvårdssjuksköterska, som svarar på de vanligaste frågorna de får från prematurföräldrar de träffar.

Detta är en välskriven och faktabaserad föräldrahandbok som kompletteras med personliga och berörande föräldraberättelser.
Köp boken här

Föda för tidigt - En bok för nyblivna prematurföräldrar
Milla Belkacem

Här kan ni lyssna på Neopodden från Karolinska universitetssjukhuset, där Milla Belkacem är programledare.

 Publicerad av Kids&Family

tidigt