Därför ska du anlita en doula

När man är gravid dyker många tankar upp om hur man kommer att må under sin graviditet och hur förlossningen kommer att bli. Då är det bra att ha en doula vid sin sida!

Hej Anna, berätta om ditt arbete som doula? 

En doula är en stödperson som stöttar den gravida och den eventuella partnern under graviditeten och förlossningen. Det finns också stöd att få efter förlossningen av en så kallad Post partum-doula.

 Vad gör en doula?

Genom samtal och praktisk förberedelse stärker vi de födande att känna tillit till sin kropp och känna sig mer mentalt förberedda inför födseln. Vi arbetar bland annat med teknikerna Spinning babies och Föda utan rädsla.

Spinning babies är en teknik där man arbetar med enkla fysiska övningar under graviditeten för att hjälpa bebisen att inta en optimal position i livmodern och i bäckenet. Detta underlättar graviditeten och framför allt födseln. På detta sätt kan man ofta undvika onödiga interventioner, till exempel värkstimulerande dropp och att ta hål på fosterhinnorna.

 Två av våra kanske viktigaste uppgifter är att stötta den eventuella partnern att vara bästa tänkbara stöd och att ni i efterhand ska minnas förlossningen som något positivt. Förutom dessa två saker har vi i uppgift att stötta de som föder utifrån deras önskemål och att vara språkrör gentemot personalen om det är en sjukhusfödsel.

Kvinnor med erfarenhet av födslar som stöttar andra kvinnor i födandet är en urgammal företeelse men försvann till stor del när kvinnor började föda på sjukhus i allt större utsträckning. Till en början kunde barnmorskan vara det stödet, men med stora enheter och små resurser kan barnmorskan sällan vara det nära stöd som de födande behöver. Bristen på kontinuerligt stöd och närvaro i rummet leder till fler interventioner och fler förlossningsskador.

Doulan ger denna typ av stöd och närvaro och utfallet finns inom en forskning som kallas för Doulaeffekten. I forskningen har man också sett att de som har haft en doula med under födseln har en bättre relation till sin partner efter jämfört med de som inte hade en. Till skillnad från personal på sjukhuset har doulan inga PM eller riktlinjer att förhålla sig till utan stöttar de födande näst intill förutsättningslöst.

En doula stöttar under graviditeten och den typen av stöd erbjuds alltså inte i Sverige idag, förutom inom ett par projekt som nu testas på bland annat Huddinge förlossning. Vi ersätter inte barnmorskan, ger inga medicinska råd och gör inga medicinska undersökningar däremot har vi möjlighet att stötta hela vägen, genom graviditeten och under hela förlossningen.

Som doula har jag möjlighet att ge ett mer individanpassat stöd eftersom vi under graviditeten hunnit lära känna varandra. Fokus är stödet, som är av oerhört stor betydelse för att kvinnan ska känna sig trygg vilket är en förutsättning för att föda.

Som förlossningsvården ser ut idag, med alldeles för tajt budget för att kunna erbjuda one-to-one-support och som födande hinner du ofta gå igenom flera team innan bebisen föds. Doulan finns med hela vägen och genom den ständiga närvaron har hon möjlighet att gång på gång kunna scanna av rummet och se vad som behövs för att det ska bli så bra som möjligt, beroende på var i förlossningsförloppet kvinnan befinner sig.

Hur skaffar man sig en doula?

På organisationen för doulor i Sveriges hemsida, www.doula.nu, hittar du listor på de aktiva personer som finns i ditt län. De allra flesta doulor erbjuder en första förutsättningslös träff då man till exempel ses på ett café för att prata och se om man klickar.

Under hur lång tid kan man få hjälp av doulan?

Det handlar mycket om att få stöd utifrån sina egna önskemål, förutsättningar och känslor inför födseln. Du kan använda din doula så som ni kommer överens om. Får ni kontakt tidigt i graviditeten har du möjlighet till ett fantastiskt stöd och någon du kan rådgöra med kring allt som kan tänkas komma upp. Under födseln finns doulan med från början till slut. Skulle det bli en väldigt lång förlossning finns det ofta en backup-doula som de födande träffat under graviditeten och som kan komma och byta av. Detta för att de födande ska ha bästa tänkbara stöd hela vägen. Du som födande ska känna att du valt och hunnit skapa en relation även till backup-doulan.

Alla människor är olika. Hur arbetar ni för att bemöta alla lika?

Som doula är jag, främst genom erfarenhet, tränad i att möta alla i de behov som just de har. En doula värderar inte om du önskar föda med eller utan medicinsk smärtlindring, om du vill föda vaginalt eller med kejsarsnitt, om du är ensam eller har en eller flera partners och så vidare. Eftersom vi har möjlighet att stötta under graviditeten och genom hela födseln så har vi också förutsättningar att individanpassa stödet. Öppna frågor och att lyssna är viktigt.

Om ni ska ge råd om hur man förbereder sig inför en förlossning – tre råd?

Träna avslappning och meditation. Kroppsminnet kommer att hjälpa dig att slappna av under födseln. Fundera och prata igenom hur du eller ni önskar er födsel. Det mesta är möjligt! Kolla upp Spinning babies och träna de tre grundövningarna under graviditeten. Dessa skapar bra fysiska förutsättningar.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att ha en doula?

Som jag nämnde så finns det en forskning som kallas Doulaeffekten, denna forskning visar bland annat på att en doulas närvaro minskar risken för kejsarsnitt samt efterfrågan på medicinsk smärtlindring. Doulans närvaro och stöd gör också att förlossningen blir kortare och att du efteråt mår bättre och återhämtar dig snabbare. Forskningen visar också att du som haft en doula närvarande ammar längre och på barnets signaler.

Det finns inga nackdelar. Du använder din doula som du känner behov av och skulle du vilja vara ensam med din partner eller stödperson så säger du bara det. Detta är nog dock väldigt ovanligt då doulans främsta uppgift är att ständigt läsa av. Som födande kan man ha fel typ av stöd men inte för mycket stöd.

 Hur kan en doula stödja mammans partner?

Som partner eller stödperson är du det närmsta stödet till den som föder och det är ett otroligt viktigt stöd men det kan också vara svårt och utmanande. Att tänka ”jag tar det som det kommer” eller ”jag är så lugn av mig så det går nog bra” är tyvärr sällan hjälpsamt. Att du som partner eller stödperson förbereder sig är av yttersta vikt för att kvinnan under födseln och efteråt ska känna sig trygg och må bra.

Min uppgift är att stötta dig som partner eller stödperson så att du kan vara bästa tänkbara stöd. I efterhand kan du som partner eller stödperson få känna ”jag kunde ge det hon behövde” och du som födande kan känna ”jag fick det stöd jag behövde”, detta är två positiva känslor att ha med sig in i föräldraskapet istället för till exempel besvikelse och otillräcklighet. Blir förlossningen lång kan det också vara skönt för dig som står bredvid att få en paus för att sova och äta.

Vad tycker föräldrar om upplevelserna med en doula? Positivt och negativt?

Att föda barn är kanske det största och mest omvälvande i livet och är så mycket mer än bara det fysiska och det medicinska. Den mentala resan in i föräldraskapet kan vända upp och ner på mycket. Om man under denna resa känner sig lyssnad på, trygg och respekterad så har man väldigt fina förutsättningar i livet som förälder. Till skillnad från om man har ett trauma att bearbeta, vilket många av de omföderskor vi doulor har, alltså de som inte hade en doula vid första födseln. Detta är något som många av mina klienter uttrycker.

Jag har doulat över 50 födande och samtliga är otroligt tacksamma och det är inte ovanligt att man får inbjudningar till dop, kalas och så vidare. Många skickar julkort, blommor och tackkort. Jag har inte fått något negativt och jag följer alltid upp de jag doulat under ett eftersamtal.

Publicerad av Kids&Family