Världsfriska barn

I Sverige föds friska barn! Knappt något land i världen kan mäta sig med Sverige. Här har vi låg spädbarnsdödlighet och få barn som föds för tidigt. Att svenska barn går en trygg framtid till mötes beror inte bara på bra vård i samband med förlossningen. Friska och förnuftiga föräldrar och en bra mödravård, fritt tillgänglig för alla, spelar antagligen större roll.

Många föräldrar bär ändå på en oro för motsatsen, att barnet inte är friskt när det föds. Men den oron är oftast ogrundad eftersom det är ovanligt att nyfödda barn drabbas av allvarliga sjukdomar.

Att bli förälder är ju ett av livets största och mest omtumlande ögonblick. Inte konstigt att frågor kan hopa sig: ”Är barnet friskt? Varför skriker det så mycket? Hur ska naveln se ut?”

Före hemfärd blir alla nyfödda barn läkarundersökta på BB, under den så kallade barnronden. Genom åren har jag själv träffat tusentals barn och deras nyblivna föräldrar. Men, barnronden på BB går i ett högt tempo. Pratstunden med föräldrarna och hälsokontrollen av barnet kan ta mindre än tio minuter. Jag är säker på att många föräldrar upplever att de inte hinner med i svängarna. Deras lilla barn får OK-stämpel innan de ens hunnit blinka.


Första Läkarboken , Första Läkarboken Stefan Johansson, Stefan Johansson

Första läkarboken

Fröet till ”Första läkarboken” grodde i min egen känsla av att inte alltid lyckas med det personliga tilltalet i mina korta möten med nyblivna föräldrar och deras barn. I boken kan jag ge lite längre svar på vanliga frågor.

Jag har skrivit ”Första läkarboken” utifrån mitt perspektiv som barnläkare. Jag vänder mig i första hand till blivande och nyblivna föräldrar och min utgångspunkt är det friska barnet på BB.

Vård på Neonatalavdelning
Boken handlar också om de vanligaste anledningarna till att barn behöver vård på en så kallad neonatalavdelning. Vart tionde nyfött barn i Sverige börjar sitt liv på ”neonatalen”, ett faktum som de flesta inte är medvetna om. Oavsett hur livet startar är det också ett faktum att de flesta barn klarar sig bra även om de behöver neonatalvård och kommer att växa upp som friska barn.

Författare till boken: Stefan Johansson.
Första läkarboken finns att köpa härStefan Johansson, Första Läkarboken, Stefan Johansso

Första Läkarboken, Första Läkarboken,

Publicerad av Kids&Family