Vår, sommar, Sol och Sår

Läkaren Lars Bengtsson lär oss om hur man kan rusta för vårens och sommarens små sår. Här kommer några tips inför barnens klåfingrighet.

Allmänt om sår

Ett rent sår läker snabbt, blir det infekterat med bakterier tar läkningen längre tid. Att rengöra såret så snart som möjligt och att skydda det är därför viktigt.

Tecken på att såret, oavsett typ, är infekterat är ett eller flera av följande symtom; rodnad, värmeökning, smärta/värk, svullnad och vätskning. Vid tilltagande symtom bör sjukvården kontaktas. Vid tillkomst av feber skall kontakt med sjukvården tas.

Att ha en ”sjukvårdslåda” i hemmet gör ofta stor nytta för att förhindra infektion, snabba på läkning och att kanske göra eventuella ärr mindre.

om såret blöder skall man trycka på med ett sterilt förband/kompress om men en helt ren handduk eller servett duger väl. Börja med att komprimera det blödande såret oavbrutet i minst 10 minuter, lätta inte på trycket för en enda sekund innan minst 10 minuter gått.

Har barnet fått alla tre stelkrampssprutor behövs förnyad vaccination mycket sällan. Har barnet ingen eller ofullständig stelkrampsvaccination så skall kontakt med sjukvården.

Bra att ha hemma

Bra att ha i ”sjukvårdslådan” för att ta hand om småsåren själv, eller att ha innan man kommer till sjukvården och som finns på apoteket.

Plåster, gärna vattentåliga.

Skavsårsplåster.

Sterila kompresser.

Salvkompress

Tunn självhäftande plastfilm (ex.vis Tegaderm)

Elastisk binda

Hudvänlig häfta/tejp

Sårtejp (ex.vis Steristrip)

Koksaltlösning 0,9%, (9 mg/ml) Kan man göra själv, se nedan

Antiseptisk lösning.( ex.vis Desivon/Klorhexidinlösning)

Sax

Pincett

Främmande kroppstång

Smärtstillande medicin paracetamol (Alvedon, Pamol etc), Ipren enl. dosering.

Behandlingsförslag vid olika sårtyper:

Skrubb/skrapsår

Om blödning komprimera med steril kompress eller ren handduk och eventuellt högläge 10-15 minuter. Tvätta rent såret, gärna med tvål och vatten, använd dusch. Låt lufttorka eller torka med ren handduk direkt från linneskåpet. Lägg om såret med steril kompress eller gärna salvkompress som inte fastnar i sårskorpan. Förband som senare fastnat blötes med steril koksaltlösning (Natriumklorid, NaCl 0,9%). ( kan göras själv, se nedan).

Ny sårtvätt och omläggning dagligen till torr sårskorpa bildats, då eventuellt endast plåster/torr steril kompress. Pilla inte bort sårskorpan, risk för mer ärr.

Om förorenat med grus/asfalt som är svårt att få bort kan bedövning behövas på akutmottagning.

Pröva gärna att ge smärtstillande paracetamol/Ipren en halvtimme före rengöring om mycket förorenat.

Om såret börjar ge ifrån sig var/vätskar mycket-kontakta sjukvården.

Skärsår

Om blödning komprimera med steril kompress/ren handuk utan minsta avbrott i 10-15 min.

Bör bedömas av läkare/sköterska om ymnig/fortsatt blödning eller om mer än 1 cm lång och/eller djupare än 3mm. Sår skall sys inom 24 timmar men ju tidigare desto mindre risk för infektion och fula ärr.

Om såret är ytligt – rengör med dusch, lufttorka, applicera antiseptisk lösning, lufttorka, försök tejpa över glipan, lägg om med plåster eller steril kompress.

Byt plåster dagligen

Om tecken på infektion-kontakta sjukvården.

Brännsår

Behandla bara mindre och ytliga brännskador själv.

Duscha med (kallt)vatten, ge smärtstillande tablett. Lufttorka och lägg om med salvkompress eller i 2:a hand steril kompress som dock lätt fastnar i såret.  Lossa kompress som fastnat med steril koksaltlösning.

Daglig tvätt med antiseptisk lösning och omläggning de första dagarna. Om tecken på infektion kontakta sjukvården.

Skavsår

Förebygg skavsår med rena fötter och rena strumpor och eventuellt täck utsatt hud med självhäftande plastfilm(Tegaderm).

Om blåsa-peta inte hål vilket innebär infektionsrisk. Täck blåsan med självhäftande plastfilm (Tegaderm). Låt sitta kvar tills blåsan torkar av sig själv.

Hund/kattbett

Om bettet endast orsakar ytlig hudavskrapning duscha och tvätta med tvål. Lufttorka eller torka av med steril kompress/ren handduk. Lägg om med steril kompress.

Om hudpenetration (hål i huden) tvätta rent med antiseptisk lösning, lägg om med steril kompress. Det finns risk för snabbt uppblossande infektion-sök akutmottagning eller kontakta sjukvården om tecken på infektion.

Barn som fått tre injektioner stelkrampsvaccin behöver mycket sällan förnyad vaccination efter hund/kattbett.

Sticka/Glasflisa

Om kvarvarande sticka/glasflisa desinficera och försök att få ut stickan med pincett eller främmande kroppstång.

Fiskkrok

Om hullingarna ligger under huden går kroken inte att ”backa” ut. Nyp i stället av kroken med tång, desinficera och tryck krokresten vidare i dess spets riktning. Bör i regel göras på läkarmottagning.

Recept Koksaltlösning

Nio (9)gram hushållssalt löses under uppkokning i en liter kranvatten. Låt svalna och förvara i kylskåp i rent/sterilt kärl med lock.

Text: Leg. Läk. Lars Bengtsson

Bilder från Pexels

Publicerad av Kids&Family