Sex under trötta småbarnsår – Hur viktigt är sex för er relation?

Att bli föräldrar innebär en stor förändring för relationen. Plötsligt hamnar fokus på någon annan än en själv och ens partner. Dagarna fylls på med matlagning, hämtningar och lämningar på förskola och barn som ska nattas på kvällen. Kanske vaknar barnen på nätterna och tassar in för att sova i mammas eller pappas säng. Förutsättningarna för sex, närhet och intimitet ser helt enkelt annorlunda ut för många under småbarnsåren.

Den sexuella aktiviteten förändras genom livet

Det är helt naturligt att den sexuella aktiviteten förändras genom livet. Vid stora förändringar, som när vi blir föräldrar, är det vanligt att sexlusten minskar och för många tar den sexuella relationen en paus första månaderna med bebis. Dessutom kan stress och sömnbrist påverka sexlusten negativt och sexlusten kan minska eller utebli helt.

Under de mest intensiva småbarnsåren är det viktigt att fortsätta se, lyssna på och bekräfta varandra. Sex är mer än samlag och handlar också om närhet och intimitet. Därför är en kram, att sitta nära varandra i soffan och pussar sådant som är viktigt att ge varandra under perioder då den sexuella aktiviteten är lägre. Att fortsätta ge varandra närhet gör att ni också kan fortsätta känna samhörighet och hålla lusten vid liv.

Prata om sex

Forskning visar att förväntningar på den sexuella relationen påverkar hur nöjda vi är med vårt sexliv. Hur vi ser på sex och vilka förväntningar vi har på oss själva och vårt sexliv påverkas bland annat av hur samhället och människor omkring oss ser på sex. Om vi är medvetna om att lusten påverkas av stress och trötthet, och att det är vanligt att den sexuella aktiviteten förändras genom livet, påverkar detta hur vi förhåller oss till perioder med lägre sexuell aktivitet.

Det är vanligt att par under småbarnsåren har sex 1-2 gånger i månaden, men behovet ser olika ut hos olika personer. Ofta har den ena partnern ett större behov av sex och närhet än den andra. För många är fysisk beröring ett sätt att visa kärlek och känna samhörighet. Se därför till att prata med varandra om de förväntningar som finns, hur ens behov av närhet och intimitet ser ut och vad ni längtar efter. Genom att prata om sex och närhet kan ni lära känna varandra och ge varandra fysisk beröring på ett sätt som känns bra för båda.

5 tips

1. Påminn dig om att sexlusten förändras genom livet och ser olika ut i olika perioder. Om det finns mindre tid för samlag än vad ni skulle önska, se till att ge varandra fysisk beröring på andra sätt.

2. Hur nöjda vi är med vårt sexliv påverkas av hur människor omkring oss ser på sex. Jämför er därför inte med andra. Prata om sex, vad ni längtar efter och hur ert behov av närhet och intimitet ser ut.

3. Ofta har den ena partnern ett större behov av sex och närhet än den andra. Samtal om sex får inte bli anklagande eller skapa dåligt samvete. Hitta sätt som känns bra för båda.

4. Genom att visa varandra uppskattning, bekräftelse och vara genuint intresserade av vad ni längtar efter kan ni fortsätta känna samhörighet.

5. Underskatta inte det lilla i vardagen. En kram, en smekande hand på ryggen eller att hålla om varandra när ni ska sova kan hålla lusten vid liv.

Fysisk beröring – ett av de fem kärleksspråken. Vilket kärleksspråk talar du?

Visste du att människor har olika språk för att visa och uppfatta kärlek? Men det är inte säkert att människor som lever tillsammans talar samma språk. Det är snarare tvärtom! Att leva tillsammans med någon är inte alltid enkelt, särskilt inte under småbarnsåren då fokus skiftar från en själv och ens partner till barnen. Då är det extra viktigt att känna till sitt eget och sin partners kärleksspråk.

Genom sitt arbete som äktenskapsrådgivare upptäckte doktor Gary Chapman att de par han mötte talade olika kärleksspråk. Det är det språk som starkast signalerar kärlek och får oss att känna oss älskade. Det blir lätt missförstånd när vi inte förstår varandras kärleksförklaringar. Många upplever då att de inte känner sig sedda, bekräftade eller älskade. Missförstånd kan handla om att den ene köper blommor för att visa sin uppskattning medan den andra vill att man delar på ansvaret för hemmet mer eller med ord uttrycker sin kärlek. Det kan också visa sig genom att den ena partnern visar sin kärlek genom att vilja spendera mer tid tillsammans medan den andre längtar efter mer närhet.

Enligt Gary Chapman talar vi främst ett eller två av dessa fem kärleksspråk men kan lära oss att förstå fler. För en person som har fysisk beröring som sitt primära kärleksspråk kan perioder när den sexuella aktiviteten är lägre innebära att personen inte känner sig bekräftad eller sedd av sin partner. Bristen på närhet kan snarare skapa känslan av avståndstagande – även om det inte är avsikten i relationen. Men oavsett vilket kärleksspråk du och din partner föredrar är grunden för relationen kommunikation och omtanke. Genom att ta reda på vilka kärleksspråk ni talar kan ni lättare skapa förståelse för varandra och bli bättre på att visa varandra kärlek.

Lär känna de fem kärleksspråken

1. Ord som bekräftar.
En person som har bekräftande ord som sitt kärleksspråk uppskattar ord som uttrycker bekräftelse, kärlek och omtanke. Det kan också vara genuina komplimanger, ett sms eller en hälsning på en lapp vid frukostbordet. Dessa personer talar ofta själva om för personer de uppskattar vad de betyder och ger själv gärna komplimanger.

2. Tid.

För en person som har tid tillsammans som sitt kärleksspråk är det inte alltid viktigt vad ni gör under den tid ni spenderar tillsammans. Det viktigaste är att vara tillsammans. Studier visar att småbarnsföräldrar upplever att de har för lite tid för varandra i relationen. Under småbarnsåren kan tid som kärleksspråk därför handla om att ligga bredvid varandra i sängen en stund när ni ska somna eller att få en stund vid middagsbordet för att prata om hur dagen har varit och att prioritera bort annat.

3. Gåvor.
Gåvor behöver inte vara dyra presenter. För en person med gåvor som sitt kärleksspråk kan en enkel blombukett, plockad längs dikeskanten på vägen hem, vara sådant som gör att hen känner sig älskad och sedd. Det kan också handla om att köpa favoritmarmeladen till frukosten eller något annat som gör hen glad. Det viktigaste är att det finns en tanke bakom gåvan och att någon haft partnern i åtanke.

4. Tjänster

För en person som har tjänster som sitt kärleksspråk kan upplevelsen av att ens partner tar gemensamt ansvar, underlättar eller hjälper till med något, vara det som gör att hen känner sig älskad och sedd. Det kan handla om att laga en god måltid eller att avlasta sin partner med något när hen är stressad. Under åren med småbarn kan det handla om att den ena partnern erbjuder sig att hämta på förskolan eller att tvätta och vika tvätten. Det viktigaste med tjänster som kärleksspråk handlar om att visa omsorg.

5. Fysisk beröring

För en person med fysisk beröring som sitt kärleksspråk kan närhet skapa en känsla av samhörighet. En person med detta språk uppskattar närhet, kramar, att ligga nära i soffan och att hålla handen. Fysisk beröring kan också handla om sex och intimitet. Har din partner fysisk beröring som sitt primära kärleksspråk kan du fråga på vilket sätt din partner vill bli berörd och när hen känner sig älskad och sedd av dig. Ofta finns en stark längtan efter att få vara nära den man älskar.

Vilket eller vilka språk talar du?

Text: Paulina Gunnardo
Publicerad av Kids&Family