Författarna till boken Våra hemliga krafter har fem tips på hur man pratar med barn om klimatförändringar


Att prata med barn om rådande klimatförändringar kan verka komplicerat och svårt, men är viktigt för att väcka medvetenhet och inspirera till att vara delaktig i en positiv förändring. Ärliga diskussioner, information anpassad efter ålder samt fokus på lösningar skapar engagemang på ett meningsfullt sätt. I den här artikeln lyfter Gabriella Skog och Kristina Hagström Ilievska, författare till boken Våra hemliga krafter, fem sätt att prata med barn om klimatförändringar för att inspirera dem till att bidra till en ljusare och mer hållbar framtid.

1.                Anpassa informationen
Använd ett språk som barnen kan förstå och undvik att överväldiga dem med för mycket detaljer. Anpassa samtalet efter barnens ålder, följ upp deras följdfrågor, gör research tillsammans och uppmuntra deras nyfikenhet för att skapa meningsfulla samtal och förståelse.

2.                Var ärlig

Skapa en trygg och öppen miljö för diskussion där alla frågor är välkomna. Var ärlig i dina svar och hjälp barnen att hantera sina känslor och bekymmer på ett konstruktivt sätt.

3.                Fokusera på lösningar
Lyft fram konkreta sätt som du och barnen kan göra i er vardag för att göra skillnad, t.ex. genom att spara energi, återvinna, välja hållbara transportmedel och äta vegetariskt. Genom att fokusera på positiva handlingar ger du dem verktyg att ta konkreta steg mot en hållbar framtid.

4.                Ge exempel
Inspirera genom att berätta om andra barn, ungdomar eller vuxna som har gjort skillnad. Konkreta exempel på hur handlingar kan påverka miljön positivt visar att allas insatser är värdefulla, stort som smått, och att alla kan vara en del av en positiv förändring.

5.                Uppmuntra och utforska

Vilka är dina hemliga krafter, och hur kan vi använda dem för att göra skillnad? Hur kan vi jobba tillsammans för att göra jorden till en bättre plats? Ställ frågor och engagera barnen till att fundera över sina egna talanger och intressen. Fundera tillsammans på hur dessa kan användas för att göra världen till en bättre plats. Betona att alla har sina egna ”hemliga krafter” som kan spela en viktig roll i en positiv förändring. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Publicerad av Kids&Family