Nyblivna pappor kan drabbas av depression

Depression hos nyblivna pappor kan vara svårt att upptäcka.

När ett barn föds översköljs vi av känslor, både enorm lycka men också känslomässig sårbarhet och depression. Via barn- och mödrahälsovården finns ett skyddsnät för att upptäcka fysisk och psykisk ohälsa hos mammor, men även nyblivna pappor drabbas.

Depression hos nyblivna pappor kan vara svårare att upptäcka och kan upplevas att det är svårare att be om hjälp, men även nyblivna pappor drabbas av depression och nedstämdhet.

När man talar om nedstämdhet och depression i samband med att ett barn föds är det ofta kopplat till den fysiska och hormonella omställningen hos en kvinna efter en graviditet och förlossning, men nedstämdhet och depression i samband med nyblivet föräldraskap kan ha flera orsaker och drabbar även pappor och adoptivföräldrar. Via barn- och mödrahälsovården finns ett skyddsnät för att upptäcka eventuell fysisk och psykisk ohälsa hos barn och mammor. Nyblivna pappor fångas inte upp på samma sätt och många pappor upplever det svårt att tala om känslorna och att söka hjälp.

Första tiden med bebis upplevs olika

Att få barn är en stor omställning och mitt i vardagen ska vi hitta vår nya roll som förälder.. Det är svårt att föreställa sig hur det är att bli förälder innan barnet kommit och verkligheten kan komma som en chock. Mycket som händer går inte att styra över och känslan av maktlöshet kan vara påtaglig. Kanske stämmer bilden man hade om hur det skulle vara att bli förälder inte överens med hur det blev. nyblivna pappor depression

Hur man upplever första tiden som förälder beror på flera saker. Bland annat beror upplevelsen på hur barnet är, hur graviditet och förlossning varit, hur man som förälder själv mår sedan innan och om det finns ett stödjande socialt nätverk kring familjen eller inte.

Första tiden med bebis kan upplevas både fantastisk och tuff. Trots att depression och nedstämdhet är en vanlig reaktion finns det ofta starka känslor av skuld och skam över att inte känna glädje och uppleva den första tiden som enbart positiv.

Vad beror depressionen på?

Anledningen till varför man kan känna sig nedstämd skiljer sig åt mellan olika personer. En stor del av upplevelsen av att vara förälder beror på hur barnet är. En del barn är nöjda och sover förhållandevis bra från början. Andra gråter och skriker mer, har svårt att komma till ro, är svårare att trösta och vaknar ofta på nätterna. När ett barn är svårt att trösta och man som förälder lider av sömnbrist är det vanligt att känna sig maktlös och uppgiven. Ofta finns också känslor av att inte räcka till som förälder. Nyblivna pappor depression

Risken för depression hos pappor ökar om partnern är nedstämd eller deprimerad

Kanske finns inte kraften eller förmågan att stödja den andra förälder om även denne är nedstämd, vilket också kan skapa känslor av att inte räcka till. Vardagen kan helt enkelt kännas övermäktig. nyblivna pappor

Kanske jämför man sig med andra föräldrar, vad de orkar och kan göra, och det kan vara svårt att hinna med allt man skulle behöva och vilja om dagarna. Det kan finnas en stark längtan efter ett socialt liv, att få tid att vara ensam eller att hinna städa och ha ett rent hem. depression

Trots att vi har olika förutsättningar kan bilden av att andra tycks klara vardagen med barn bättre, göra att den egna situationen känns än mer svår. Även den ekonomiska situationen, boendesituationen, om det finns ett socialt nätverk och möjlighet till avlastning eller inte påverkar. depression

Att få barn väcker ofta minnen från den egna barndomen. Har man inte haft det så bra kan svåra minnen skapa tunga känslor och sorg över sådant man själv inte fick. Det kan skapa en oro eller känsla av att inte kunna vara en så bra förälder man vill vara. Kanske upptäcker man också att den andre föräldern har ett annat sätt att vara förälder på och att man värderar och prioriterar olika saker, vilket kan skapa konflikter. depression

Så vet du om det handlar om en depression

Nedstämdhet är en naturlig del av livet och det kan vara svårt att veta när det handlar om en depression. Om nedstämdheten håller i sig varje dag i två veckor eller mer kan det handla om en depression.

Depression i samband med nyblivet föräldraskap skiljer sig inte från ”vanlig” depression och symptomen kan skilja sig åt mellan olika personer.

En depression kan innebära att du sällan eller aldrig känner glädje eller lust till sådant du i vanliga fall tycker om. Vardagen kan kännas meningslös och du kan tappa intresse för mycket omkring dig, så som vänner, nyheter, fritidsaktiviteter eller annat.

Det finns olika grader av depression. De olika graderna beskriver hur mycket du klarar av i vardagen

En lätt depression kan innebära att du mår dåligt men ändå klarar av vardagen. Är det medelsvår kan det innebära att du får svårt att klara av vardagen. Ofta märker då människor i din omgivning att du mår dåligt. En svår depression kan göra att hela livet påverkas. Det kan vara svårt att äta, sova och klara vardagens krav. Hos en del förekommer även självmordstankar.

Oavsett om det rör sig om nedstämdhet eller depression är det viktigt att söka hjälp.

Viktigt att be om hjälp

Som förälder har man ett stort ansvar för en annan människa och vardagen präglas av det. Det kan ta tid att hitta nya rutiner och att känna sig trygg i sin nya roll som förälder, men med tiden brukar det kännas lättare. Att ta emot hjälp i form av stödsamtal, praktisk hjälp i hemmet, möjlighet att få sova mer och att sänka kraven på sig själv och vad man ska hinna med kan göra att man snabbare mår bättre igen. Det är viktigt att inte hålla känslorna och tankarna för sig själv. För många är det en lättnad och kan göra skillnad att få sätta ord på det man upplever, få bekräftelse för vad man går igenom och vetskapen om att man inte är ensam.

När man som förälder känner sig nedstämd eller deprimerad är det mycket viktigt att be om hjälp, både från eventuella närstående och från vården. Detta är särskilt viktigt eftersom det finns barn som behöver sin förälder. Som förälder har man rätt att få hjälp och det finns hjälp att få. Prata med din barnmorska, BVC-sjuksköterska eller läkare.

depression

Text: Paulina Gunnardo
Publicerad av Kids&Family