Hur får man bonusfamiljen att fungera?

Du lever i en bonusfamilj och har vissa förväntningar på hur det ska vara. Du kanske till och med har satt upp mål för hur bonusfamiljen ska fungera. Men det går inte. Relationerna till din partner blir sämre och sämre och du har svårt att hantera bonusbarnen. Du känner dig vilse i ditt eget hem. Det kanske finns en ex-partner som ställer till det för dig. Orsakerna kan vara många som gör att livet i bonusfamiljen känns svårt.

Att leva i en bonusfamilj kan vara jätte härligt på många sätt och vis, men du kan också känna dig vilsen och villrådig. Du tappar till slut lusten att förändra. Du orkar inte mer.

Det är egentligen en helt naturlig del i en process för förändring. Man hamnar ofta i en fas där man behöver göra annorlunda. Och det är här man ofta tappar motivationen. Det är svårt ibland att förändra invanda mönster.

Vi har träffat Familjeträdet. Ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer och alla utmaningar som kan förekomma

Det är stor skillnad att leva i en bonusfamilj jämfört med en kärnfamilj. Behovet av stöd märks tydligt i många bonusfamiljer.

Familjeträdet har möjlighet att arbeta långsiktigt och kortsiktigt efter bonusfamiljens behov. Ibland behövs bara några samtal för att komma vidare med utmaningarna som finns. Ibland behövs det ett långsiktigt arbete.

– Utmaningarna som vi kan möta är olika förväntningar på hur livet i bonusfamiljen ska fungera, hantering av ex-partners, regler, ansvar, uppfostran, ekonomi, sexualitet, kommunikation, värderingar, separationer etc.

Det finns ofta ett komplext nätverk runt bonusfamiljer med många olika förväntningar och det är lätt att gå vilse

-Vi som arbetar och möter bonusfamiljer är

Stina Pettersson

Jag är socionom och har vidareutbildat mig inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT-metodik, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI).

Min erfarenhet har jag från att ha arbetat som kriminalvårdare, socialsekreterare, familjebehandlare samt kurator.

I min profession har jag mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och inom socialtjänsten samt vuxna och ungdomar i familjeträdets regi. Jag har lång erfarenhet av att möta bonusfamiljer i olika verksamheter.

Thomas Pettersson

Jag har arbetat som chef i över 20 år. Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap- och verksamhetsutveckling inom kommunala och privata verksamheter, främst inom utbildningssektorn.

Jag är van vid att hantera konfliktsituationer och har många verktyg för att lösa upp dem, både på grupp- samt individnivå.

I mitt arbete har jag mött många människor i behov av stöd. Det kan handla om olika typer av kriser, problem med relationer, problem att kommunicera eller annat som gör att personer inte mår bra och behöver handledning och samtalsstöd för att komma vidare i sin personliga utveckling.

Jag är även utbildad samtalscoach och har specialiserat mig till bonusfamiljscoach. Arbetar både med enskilda samtal samt par-samtal.

Kontakt
www.familjeträdet.com
stina@familjetradet.com
thomas@familjetradet.com

Publicerad av Kids&Family

bonusfamiljen