Bli en förebild och inspirera dina barn till fysisk aktivitet

Barn och unga mellan 6-17 år bör aktivera sig i genomsnitt 60 minuter per dag, något som
rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Dock visar en ny undersökning från Kantar Sifo och
Nestlé att mer än hälften av svenska barn inte får tillräckligt med fysisk aktivitet, samtidigt som
barns fysiska aktivitet minskat de senaste två åren.
Svenska barn har idag mer skärmtid än någonsin, ett faktum som har blivit mer tydligt sedan
pandemin. Mer än hälften av föräldrar till barn i åldern 5 till 15 uppger att deras barn inte ägnar sig
åt fysisk aktivitet i den utsträckning som behövs, något som främst kopplas till brist på tid och
pengar. Samtidigt rapporterar 11 procent av föräldrarna att deras barns fysiska aktivitet minskat de
senaste två åren.
Stillasittande ökar bland barn
Stillasittande är ett ökande problem i samhället och beskrivs ibland som den nya tidens rökning.
Enligt en rapport från WHO kan långvarigt stillasittande hos barn orsaka både psykiska och fysiska
problem som övervikt, högt blodtryck och diabetes, men även psykiska besvär som depression och
ångest. Det finns ett tydligt intresse hos både barn och föräldrar att testa på olika idrotter och vara
mer aktiva, och över hälften av svenska föräldrar uppger att de vill att barnen provar fler och nya
idrotter.
Både föräldrar och samhället spelar en stor roll i att uppmuntra fysisk aktivitet hos barn genom att ge
dem möjligheter att testa på olika aktiviteter och idrotter, samt genom att sätta gränser för deras
skärmtid. Som förälder kan det såklart vara svårt att bryta sina barns stillasittande vanor, men även
små förändringar kan ge stora hälsovinster. Genom att till exempel vistas mer utomhus får barn
generellt högre aktivitetsnivåer genom fria ytor och lekplatser, vilket kan uppmuntra till lek och
rörelse.
Du är ditt barns förebild
Som förälder är du ditt barns största förebild och barnens beteenden tenderar ofta att efterlikna det
som de ser hos sina föräldrar. Detta gäller inte bara relationen till fysisk aktivitet och stillasittande,
utan också kost- och sömnvanor och stresshantering. Genom att vara en positiv förebild för sina barn
hjälper man dem inte bara dem att utveckla hälsosamma vanor. Samtidigt kan det också bidra till att
man som föräldrer själv lever mer hälsosamt med alla de positiva fördelarna som det innebär.
Fem tips på hur du kan inspirera dina barn till en mer hälsosam livsstil:
 Få in rörelse i vardagen
Att få in rörelse varje dag är något som gör en stor förändring för hälsan. Ett exempel kan
vara att ha disco tillsammans varje kväll innan middagen eller hoppa på ett ben in till
badrummet för att borsta tänderna innan läggdags. Det är bara att låta fantasin flöda!
 Undersök olika aktiviteter
Alla människor är olika och tycker om olika saker. Vissa tycker om lagsporter och andra gillar
att träna själva. Det viktigaste är inte hur en rör på sig utan att en gör det – så var kreativ och
undersök olika former att röra sig på.
 Försök att skapa en sund matmiljö hemma med fokus på grönsaker, frukt och mat där det
är ”lätt att göra rätt”
Ha frukt nära tillhands för barnet som är hungrigt på mellanmål och grönsaker på bästa
platsen på middagsbordet, lätta att ta för sig av, till exempel. Undvik att bunkra upp med

godis, kakor chips och annat du inte vill att ni äter till vardags. Dessa är bättre att köpa hem
när de väl ska ätas. Vi påverkas mycket av vår matmiljö och både barn och vuxna blir lätt
sugna om vi öppnar ett skåp och får syn på något extra gott.
 Grönt är skönt
Att äta mer grönt är ett bra sätt att få i sig näring på. Ibland kan det dock vara svårt att få sina
barn att smaka nya saker. Tips kan då vara att presentera maten i roliga former, tillexempel
på spätt eller i en rolig form, eller att blanda i mer grönsaker i maten. Det kan även
underlätta om ny mat introduceras med en smakbrygga, som tillexempel tillsammans med
en omtyckt sås. Då känner barnet igen sig samtidigt som den nya smaken introduceras.
 Glöm inte att du är ditt barns största förebild
Genom att se dig äta bra och röra på dig inspirerar du även ditt barn att vara aktiv och
utveckla sin matrepertoar. Men det kan ta sin tid, så ha tålamod – och njut av din egen
hälsosamma livsstil under tiden!

Publicerad av Kids&Family