Bemöt ditt barn med förståelse

När man blir förälder så är det många som funderar över hur man uppfostrar sitt barn till en god samhällsmedborgare. Vi träffade Mona Hedström som är beteendevetare, förskolelärare och aktuell med sin bok ”Ömsesidig respekt” som handlar om just barnuppfostran.

Hej Mona, varför har du skrivit en bok om just barnuppfostran?

– Det känns meningsfullt då det är i familjen allt börjar. Det är där vi bygger vårt samhälle. Barnuppfostran är för mig att ta ansvar i sitt ledarskap som föräldrar och hjälpa vårt barn att utvecklas till friska och medmänskliga människor med förmåga att dels ta hand om sig själv och sin hälsa men även i hänsyn, tolerans, respekt och empati. Finns det något viktigare än vår familj? bok om barnuppfostran . Ömsesidig respekt

Vad är det viktigt att tänka på när man uppfostrar sitt barn?

– När man har fått barn är det viktigt att tänka efter vilka värdegrunder man själv har och vilka värdegrunder man vill att barnet ska ta efter. Se dig själv och agera som en ledare, en ledare som lyssnar, visar empati och sedan hjälper barnet att göra rätt.

Det optimala är om barnet kan se dig som en förebild.

Det gäller att förklara vad som är rätt och fel och varför barnet ska göra si och så på ett sätt som det förstår. Barns frustration när de inte får möjlighet att få sin vilja igenom är inte farlig – den är naturlig. När vi berättar regelns eller värdegrundens syfte och förklarar hur det kommer sig att det inte alltid går att låta vårt barn göra det hon eller han vill kan det minska frustrationen. Ibland uppstår barnens frustration när vi inte förstår vad de vill. Vi kan behöva lära vårt barn att de behöver sätta ord på hur de har tänkt. Ibland går det att möta deras vilja och ibland inte.

Men hur gör man det praktiskt?

– Träning ger färdighet. All inlärning är en process vilket även barnuppfostran är. Det är viktigt att förklara för våra barn regelns syfte och hur situationen är tänkt att vara. Ifall våra barn inte lyckas får vi prova igen. Alla misslyckas någon gång men till slut lär man sig bara man gör sitt bästa.

– Ett exempel är att lära vårt barn att sitta still vid matbordet så att vi till slut kan besöka en restaurang. Vi börjar med att låta barnet sitta tillsammans med oss när vi äter, en kort stund som blir till en längre stund som gör att vi till slut kan gå ut och äta på restaurang. När vi har kommit till restaurangen kan det hända att vårt barn inte vill sitta still trots att det har gått bra hemma. Vi kan då behöva påminna vårt barn om de regler och förväntningar som finns på alla gäster på restaurangen för att det ska vara trivsamt för alla.

Ifall vårt barn inte vill lyssna på det kan vi behöva ta med vårt barn ut och berätta reglerna igen för att sedan gå in och göra ett nytt försök. Om det inte fungerar kan vi behöva gå hem och prova igen vid ett annat tillfälle. Lyhördhet över regler och förväntningar som finns på alla arenor vi besöker är viktigt för alla oavsett ålder för att vi ska trivas.

Vilka tips har du till föräldrar som vill lära sig mer om barnuppfostran?

– Gå på föräldrakurser, webbkurser eller föreläsningar, läs böcker i ämnet och prata med andra föräldrar om hur de gör. Då kan du bli mer medveten om hur du gör och få verktyg som du kan använda i vardagen.

Hur sätter man gränser för sitt barn?

– Förklara för barnet vad som är OK och inte, och varför gränsen går just där den gör. Det är också viktigt att man talar om eller visar vad konsekvenserna blir om barnet går över gränsen. Exempel: Vi vill att vårt barn är med och hjälper till att plocka ihop leksakerna när det är kväll. Barnet vill inte hjälpa till. Vi börjar med att berätta hur det kommer sig att vi vill att leksakerna plockas ihop. Det kan till exempel vara trivsel.

Vi berättar sedan att vi behöver släcka lampan klockan sju för att sova. Ifall vi behöver plocka ihop leksakerna själva kommer vi inte att hinna läsa någon bok innan vi släcker lampan. Om vi däremot hjälps åt hinner vi med att läsa en bok.

Men hur vet man vad som är en rimlig gräns och inte?

– Fundera på vilket ansvar och förtroende du kan ge barnet utifrån hans eller hennes förutsättningar. Det är exempelvis att hänga upp jackan, bädda sängen, sitta still vid matbordet, säga tack för maten, be om ursäkt ifall det behövs, ställa in disk i diskmaskinen med mera. Barn kan många gånger mycket mer än vad vi tror. Om barnets eller andras säkerhet äventyras så ligger ansvaret på fel nivå.

Vad gör man om ens barn går över gränsen?

– Alla har rätt att misslyckas någon gång. Gå till dig själv och fråga dig själv om du har gett en ärlig chans för barnet att förstå situationen. Träna barnet på den aktuella situationen igen! ömsesidig respekt

Att kunna hantera motgångar är en del av livet. Kan man lära sina barn det?

– Att tackla motgångar är något vi kan lära oss. Vi lär vårt barn att cykla, läsa, skriva med mera och vi kan även lära vårt barn att tackla motgångar. Det kan vi bland annat göra genom emotionell coachning. Mona Hedström

1.Vi börjar med att försöka möta vårt barn i den känsla hon eller han känner. Känner du dig ledsen…

2.Vi ber sedan vårt barn att berätta. Vi lyssnar med respekt tills vårt barn har berättat klart (även om vi inte håller med).

3.Vi bekräftar vårt barn i den känsla hon eller han känner: ”Då förstår jag att du är ledsen.”

4.Vi hjälper vårt barn att tackla motgången och lyfta blicken genom att föreslå olika strategier. Skulle du kunna… Ibland kan vi behöva föreslå flera olika lösningar eller möjligheter. Vårt barn kanske fastnar för något förslag eller inte något alls. Däremot lär de sig förhållningssättet att lyfta blicken och försöka lösa problemet.

5.Vi följer upp och frågar hur det gåVi berättar vilka gränser och värderingar som finns utifrån den situation som inträffat.

Hur stärker man ett barns självkänsla?

– Det finns olika sätt att stärka vårt barns självkänsla. Ett sätt är att stärka olika personliga egenskaper, som att lära vårt barn att ta ansvar som han eller hon klarar av. Ärlighet är en annan personlig egenskap som stärker självkänslan, förmågan att kunna ta emot konstruktiv feedback som gör att man blir lättlärd är en annan.

Goda kostvanor är också någonting som ingår i barnuppfostran. Hur ger man de bästa förutsättningarna för sitt barn?

– Lär ditt barn redan som liten att man äter tillsammans. Bjud på olika smaker och en trevlig upplevelse vid måltiderna. Ett naturligt förhållningssätt till mat är att hitta balans i alla olika val vi ställs inför. Att kunna äta en chokladbit mitt i veckan och sedan även på lördag istället för att fokus på socker blir lördagar och något mycket speciellt.

Tre tips om vad man ska tänka på när man uppfostrar barn:

  • Lyssna och försök förstå barnets perspektiv.
  • Ge förtroende och ansvar till barnet att de följer regler och värdegrund.
  • Låt barnet sätta ord på sin frustration.

Publicerad av Kids&Family

Barnuppfostran , Mona Hedström , Barnuppfostran, Mona Hedström

Barnuppfostran , Mona Hedström , Barnuppfostran, Mona Hedström

ömsesidig respekt , bok om barnuppfostran, ömsesig respekt , bok om barnuppfostran, ömsesidig respekt , bok om barnuppfostran