Flickan från andra sidan havet – om barns saknad efter adoption

Även om adoption trivs och älskar sina adoptivföräldrar, upplever många en djup saknad efter sina biologiska föräldrar. I vissa familjer kan det vara svårt att prata om detta, i andra kanske kunskap och förståelse saknas om adoption eftersom man inte har gått igenom det själv. Utifrån egna erfarenheter valde adoptivmamman Sophie G. Hallgren att skriva boken Flickan från andra sidan havet, med förhoppningen att barn som lever utan sina biologiska föräldrar kan känna igen sig i berättelsen och att det även kan hjälpa föräldrar att öppna upp för samtal som annars hade känts svåra.

Att läsa för sina barn vet man är positivt, det stärker språkutvecklingen och kan även göra så att barnen får med sig ett eget läsintresse upp i högre ålder. Men utöver det kan läsande även bidra till att både barnet och den vuxna börjar reflektera över olika ämnen och det kommer ofta frågor från barnet under tiden man läser  även frågor som inte är lätta att svara på.

— Eftersom jag är bibliotekarie vet jag att litteratur kan bidra till att tänka kring och tala om sådant som är tungt och svårt. Jag tänkte att en sådan här berättelse skulle kunna hjälpa till att ge tröst och väcka samtal. När en vuxen högläser tillsammans med barnet kan berättelsen sätta igång tankarna och ge barnet möjlighet att själv börja tala om, ställa frågor, och uttrycka sig. Det kan vara känsligt att själv i vardagen börja prata om det och då kan boken hjälpa till, säger Sophie G. Hallgren.

Flickan från andra sidan havet är en saga, ingen sanning

— Jag hoppas boken kan förmedla att det är okej att känna saknad och förlust efter de biologiska föräldrarna, även om man älskar och är älskad av sina adoptiv- eller fosterföräldrar. Detta är en saga och ingen sanning. Varje barn och familj har sin individuella historia, men berättelsen kan bidra till att genom fantasin hantera tankar och känslor kring förlusten, säger Sophie G. Hallgren.

Boken om Flickan från andra sidan havet, hittar du här

Publicerad av Kids&Family